Поділитись:

Як волинянам захистити свої права: поради фіскальної служби

Понеділок, 11 грудня 2017, 12:00

Правова держава неможлива без громадян та інституцій влади, котрі поважають закон та знають, як реалізувати передбачені ним права. Розуміючи це, 21 травня 2008 року Координаційна рада молодих юристів України, яка була консультативно-дорадчим органом Міністерства юстиції України, ініціювала щорічне відзначення Всеукраїнського тижня права. Відтоді щороку в країні організовують заходи освітнього характеру, що покликані додатково поінформувати громадян про права та механізми їх реалізації.

Про те, як краще платникам податків організувати свою взаємодію з фахівцями ДФС з тим, щоб максимально ефективно захищати свої права, розповіла Олена Кузьменко, заступник начальника відділу досудового врегулювання спорів юридичного управління ГУ ДФС у Волинській області.

Олено Олексіївно, цими днями в Україні відзначається Всеукраїнський тиждень права. Для України, яка лише будує правову державу, гарантована реалізація прав і свобод її громадян – ідеал, до якого ми прагнемо. На початку розмови спробуємо з'ясувати, тиждень права – це винятково національне явище, чи Україна долучається до його відзначення у якості країни – партнера?

Згідно з Указом Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008, враховуючи важливе значення правової освіти в розбудові України як правової держави, з метою виховання у громадян поваги до закону і прав людини, започатковано проведення Всеукраїнського тижня права. Він проводиться щороку в тиждень, що включає 10 грудня День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

Отже, щороку, починаючи з 2008 року, ми святкуємо День прав людини на рівні окремої людини, груп, організацій, установ, підприємств тощо. Оскільки в ці дні доцільно ще раз нагадати про принципи Загальної декларації прав людини, то відзначу, що цей важливий документ – це фактично рішення Генеральної Асамблеї ООН, яке є найавторитетнішим джерелом міжнародних норм щодо прав людини. Загальна декларація разом з Міжнародними пактами про права людини іноді позначається як Міжнародний Білль про права людини.

Загальна декларація прав людини прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Її перекладено принаймні 375 мовами й діалектами мов. Декларація була прямим наслідком досвіду Другої світової війни і вперше сформулювала ті права, які повинна мати кожна людина. Вона мала рекомендаційний характер, містила 30 статей, зміст яких був уточнений і розвинутий через інституції міжнародних угод, регіональних та національних конституцій та законів. "Міжнародний Білль про права людини" прийнято Генеральною Асамблеєю у 1966 році по затвердженні двох Міжнародних пактів: "Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права" та "Міжнародного пакту про громадянські і політичні права".

Україна ратифікувала ці пакти у 1973 році. Те ж саме зробили понад сто інших країн світу, які зобов'язалися привести своє національне законодавство у відповідність до прописаних у пактах вимог. Міжнародно-правові акти отримали верховенство над внутрішнім законодавством. І це надало можливість громадянину, чиї політичні чи громадянські права порушені, звернутися за захистом безпосередньо до Комітету з прав людини при ООН. Якщо ж певне право людини не отримало конституційного закріплення з боку держави, воно визнається таким на основі міжнародних актів.

Чи гарантує наша держава кожному громадянину, наприклад платнику податків, оскільки Ви представляєте саме Державну фіскальну службу, принаймні мінімум інформації щодо реалізації прав?

Безумовно. Запевняю, що не лише у Всеукраїнський тиждень права платники податків мають можливість і, до речі, дуже активно нею користуються, отримати консультації чи роз'яснення органів ДФС щодо тих проблемних ситуацій, які виникають у них під час застосування норм чинного законодавства. І ця допомога – безкоштовна.

Яким є найпростіший механізм реалізації цього права? Тобто де, коли і як платник податків може отримати правову допомогу від фахівців ДФС ?

Найперша ланка, де платники податків можуть отримати роз'яснення чи реальну практичну допомогу, – це Центри обслуговування платників, які працюють при ОДПІ в нашій області.

Однак, коли у платника податків виникають певні питання, що вимагають уваги фахівця, то у цій ситуації краще відразу ж звертатися до спеціалістів, Наприклад, начальник управління правової роботи ГУ ДФС у Волинській області здійснює особистий прийом щоп'ятниці з 14:00 до 17:00. Це означає, що кожен платник податків може записатися на особистий прийом і отримати повну інформацію щодо тих питань, які виникають під час застосування норм податкового законодавства.

До речі, аналогічний алгоритм працює, якщо Вам потрібна зустріч з керівником органів ДФС будь-якого рівня. Графік особистого прийому посадових осіб оприлюднено на субсайті територіальних органів ДФС у Волинській області. Там же вказані всі контактні телефони, звернувшись за якими можна записатися на особистий прийом.

Зазначу, що право на звернення громадянина передбачено статтею 40 Конституції України, де визначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Відповідно до Закону України від 02.10.1996 року № 393/96-ВР "Про звернення громадян" під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. У ГУ ДФС у Волинській області значна увага приділяється розгляду кожного звернення громадянина. На всі звернення громадян надаються аргументовані відповіді відповідно до вимог чинного законодавства.

Чи можна отримати документ з офіційним обґрунтуванням щодо конкретного питання у сфері оподаткування? Наприклад, громадянин чи підприємство сумніваються у правильності застосування норм Податкового кодексу України, або не погоджується з позицією податкового інспектора в питання обчислення податків?

Найбільш дієвий та ефективний механізм, це скористатися своїм правом на індивідуальну податкову консультацію, надане ст. 52 Податкового кодексу України. Тобто, якщо платник податків не знає як правильно вчинити, бо має місце неоднозначне тлумачення норм – краще запитати про це у фахівців ДФС, тобто отримати письмову податкову консультацію щодо застосування норм податкового законодавства.

Наголошу, що у запиті на отримання податкової консультації треба обов'язково вказувати ст. 52 Кодексу. Отримана від органів ДФС консультація має індивідуальний характер, тобто нею може користатися лише той платник, якому вона надана.

Зверну увагу, що Узагальнюючі податкові консультації, якими можуть користуватися всі платники податків, - в компетенції Міністерства фінансів України, яке формулює та викладає в Узагальнюючих податкових консультаціях особливості застосування законодавчих норм з врахуванням існуючої практики.

Тобто алгоритм дій платника податків досить простий: спочатку подай необхідні звітні документи до податкової інспекції через Центр обслуговування, якщо не знаєш як застосовувати закон є можливість скористатися послугами працівників ОДПІ, виникають проблеми – є право на особистий прийом у посадовців ДФС, або можливість і право отримати індивідуальну податкову консультацію або ж апелювати до положень Узагальнюючих податкових консультацій.

Якщо всі етапи пройдено, а протиріччя не зникають? Наприклад, фіскали необґрунтовано, на думку платника податків, застосовують штрафи, як варто діяти?

У цьому випадку застосовується механізм апеляційного оскарження, або ситуацію має врегулювати суд. Тобто, спочатку розглядається апеляційна скарга платника податків і ухвалене органами ДФС рішення або скасовується, або залишається в силі. Остаточне рішення у суперечці – за судом.

Доцільно акцентувати увагу на правах і обов'язках платників податків. Оскільки, на жаль, практика досить часто свідчить про незнання громадянами та суб'єктами господарювання як прав, так і обов'язків.

Це дуже актуально, оскільки знання своїх прав і обов'язків однозначно спрощує процес врегулювання суперечок. Як свідчить європейська практика, усвідомлення кожним членом суспільства своїх прав, обов'язків та вміння ними користуватись, невід'ємна частина якісного життя.

Тому наші платники податків повинні знати, що вони мають гарантоване державою право на безоплатне отримання в органах державної податкової служби та в органах митної служби, у тому числі і через мережу Інтернет, інформації про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю.

Важливо, що кожен платник податків має право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність контролюючих органів та їх посадових осіб, надані контролюючими органами роз'яснення, а також вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків.

Держава гарантує платникам податків нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

У разі заподіяння незаконними діями чи бездіяльністю контролюючих органів шкоди, платник податків має право на повне відшкодування збитків.

На які обов'язки платників податків варто особливо звернути увагу?

Як свідчить практика, у платників податків виникає чимало ситуацій, які вимагають від них не лише досконалого знання своїх прав, а й обов'язків.

Обов'язки платників визначає ст.16 Податкового кодексу України. Перелік основних обов'язків передбачає, що платник податків повинен , насамперед стати на облік у контролюючих органах, вести облік, складати і подавати передбачену нормативними документами звітність та, звичайно ж, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлені законом.

Окрім того, платники податків мають обов'язок повідомляти контролюючим органам за місцем обліку про ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи – підприємця та забезпечувати збереження документів, пов'язаних з виконанням податкового обов'язку, протягом строків, установлених ПКУ.

У разі проведення контрольно-перевірочних заходів платники податків зобов'язані допускати посадових осіб контролюючого органу до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у випадках, встановлених законом.

На жаль, Україна живе в час іноземної інтервенції, окупації та АТО. Ці явища мають соціальні наслідки, які призвели до великої кількості внутрішньо перемішених осіб та, відповідно, порушень прав людини. Як в межах своїх функцій органи ДФС працюють в таких умовах? Що Ви пропонуєте платникам податків, котрі вимушено стали переселенцями?

З метою забезпечення сплати податків платниками у разі зміни місцезнаходження/місця проживання з території Луганської та Донецької областей (територій, де здійснюється антитерористична операція) на інші території України запроваджено механізм, який дозволяє перереєструвати бізнес із зони АТО в інші регіони України.

Для реєстрації зміни свого місцезнаходження/місця проживання юридична особа або фізична особа – підприємець, яка зареєстрована на території проведення АТО, звертається до державного реєстратора реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.

Після отримання відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про зміну місцезнаходження/місця проживання відповідні контролюючі органи в інших областях або місті Києві здійснюють взяття на облік платників.

Після взяття на облік платники сплачують податки, збори, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, подають податкові декларації (звіти, розрахунки) та виконують інші зобов'язання платників на контрольованих територіях України.

Зазначений механізм нормативно врегульований:

  • статтею 4 Закону України від 02 вересня 2014 року № 1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції";
  • наказом Міністерства юстиції України від 05.11.2014 № 1849/5 "Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.11.2014 за № 1408/26185, який набрав чинності 19.11.2014;
  • наказом Міністерства фінансів України від 17.11.2014 № 1127 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1453/26230, який набрав чинності 19.11.2014.

Тобто кожен бізнесмен, котрий вирішив вести свою підприємницьку діяльність наприклад на Волині, може сподіватися, що досить швидко владнає всі бюрократичні процедури з перереєстрацією та обліком?

Так, цей механізм відпрацьований. Відповідна нормативна база є. Тому пропоную тим представникам підприємництва, котрі, можливо, ще не здійснили перереєстрацію, але працюють на Волині, обов'язково завітати в Центри обслуговування платників і здійснити всі необхідні заходи для легалізації своєї діяльності.

У ДФС сподіваються, що порушені питання не залишаться поза увагою громадян та представників підприємництва. Нагадаємо, що незнання закону не звільняє від відповідальності, а вміння реалізувати свої права завжди буде корисним в житті та в бізнесі.

Надрукувати
мітки:
коментарів
07 липня 2020
15:10
06 липня 2020
05 липня 2020
04 липня 2020