Поділитись:

Стара назва, ремонти і Wi-Fi: що обіцяють кандидати на ректора СНУ

Четвер, 14 листопада 2019, 14:10

Уже 20 листопада у Східноєвропейського національному університеті імені Лесі Українки обиратимуть нового ректора. Наразі виконувачем обов'язків ректора СНУ призначили кандидата географічних наук, доцента, декана факультету міжнародних відносин СНУ Сергія Федонюка.

Як відомо, Міністерство освіти і науки України затвердило сім кандидатів на посаду очільника вишу. ІА «Конкурент» проаналізувало їхні передвиборчі програми і з’ясувало, що вони обіцяють і яким бачать університет.

Колб Олександр Григорович, доктор юридичний наук, професор

У планах Олександра Колба – комфорт праці і рівні умови для усіх: від прибиральниці до академіка. Також кандидат хоче повернути вишу стару назву – Волинський національний університет ім. Лесі Українки.

Ще один пріоритет – зміцнення матеріальної бази: і за рахунок держзамовлень, і за рахунок платних місць. Крім того, кандидат запевнив, що університет має заробляти гроші й іншими методами: надання юридичних та педагогічних консультацій, проведення наукових конференцій тощо.

Викладачів Олександр Колб планує відправляти на курси педмайстерності, де їх повинні вчити, як проводити заняття. А також хоче змінити оплату праці науково-педагогічних працівників. Вони мають отримувати гроші не лише за години в аудиторіях, а й за наукову діяльність.

Щодо студентів, то кандидат планує покращити умови проживання в гуртожитках, посили роль студентського самоврядування, студентам-платникам, які добре вчаться, хоче передбачити можливість, наприклад, з третього курсу частково оплачувати навчання платникам, які добре вчаться. А також – запровадити тестову систему оцінки знань на кшталт ЗНО.

Випускників вишу кандидат планує забезпечувати роботою. Для цього взаємодіяти з працедавцями, органами місцевого самоврядування тощо.

Ще одна ціль – створити потужну профспілкову організацію.

Коцан Ігор Ярославович, доктор біологічних наук, професор

Ігор Коцан бачить у майбутньому університет кращим закладом вищої освіти держави, який входитиме до грона провідних ЗВО Європи, розвиватиметься відповідно до потреб Волині та Східноєвропейського регіону.

Серед основних цілей:

Інтеграція навчання та наукових досліджень. Зокрема, побудова організаційної та просторової структури, що сприятиме зміцненню природничих, точних, гуманітарних, соціальних і медичних наук; розвиток інтегрованої IT-системи університету на базі наявних і перспективних технологій тощо.

Висока якість навчання. Зокрема, у планах – створити сучасний центр студентського самоврядування оснащений найсучаснішою технікою; розробити алгоритм фінансового заохочення кращих студдеканів та найактивніших у громадській діяльності студентів, нараховувати додаткові бали за активну громадську діяльність. Також хочуть запровадити дуальної освіти, розширити й урізноманітнити пропозиції напрямів підготовки та спеціальностей, створити науково-технічний центр СНУ імені Лесі Українки; розвинути програм «подвійних дипломів» тощо.

Найвища якість наукових досліджень. Зокрема, забезпечення умов дослідження світового класу для найкращих студентів, аспірантів і дослідників; сприяння розвитку міждисциплінарних досліджень; підтримка наукових досліджень.

Дієвий вплив на соціальне, культурне й економічне оточення. Зокрема, посилення позицій вишу як лідера експертних думок і позицій на регіональному, національному та міжнародному рівнях; упровадження інтегрованої системи просування та формування іміджу вишу.

Ефективне управління. Зокрема, демократизація управління; децентралізація адміністрування зі збільшенням незалежності факультетів; підвищення престижу вишу як працедавця тощо.

Університетське містечко (науковий парк). Воно стане простором для реалізації новітніх інженерних проєктів у сфері міського будівництва й архітектури, ландшафтного дизайну, відновлюваних джерел енергії та соціальноприродної взаємодії. Науковий парк буде пріоритетною науково-технологічною інвестицією міста.

Дивитися програму детальніше

Коцан Наталія Несторівна, доктор географічних наук, професор

Наталія Коцан планує відновити стару назву вишу – Волинський національний університет імені Лесі Українки, оптимізувати структуру університету, відмовитися від надмірно централізованого управління.

Серед інших цілей:

 • Раціональне використання бюджетних і позабюджетних коштів.
 • Прозоре формування штатного розпису кафедр і факультету.
 • Розширення спектру надання послуг: від освітніх до оздоровчих, медичних, екскурсійних, дизайнерських, садівничих, мистецьких.
 • Зміна архітектури післядипломної освіти: навчання впродовж життя, перекваліфікація, створення сертифікатних курсів.
 • Впровадження новітніх освітніх технологій.
 • Розширення дистанційного та змішаного навчання.
 • Удосконалення навчальних планів.
 • Продовження практики навчання іноземців та практики викладання англійською мовою
 • Підтримка інституційних, національних та загальноєвропейських ініціатив щодо розвитку освіти, неперервного професійного розвитку викладачів;
 • Удосконалення навичок роботи в цифровому світі.
 • Інтенсифікація академічної мобільності викладачів і студентів.
 • Популяризація наукових шкіл, наукових здобутків викладачів.
 • Фінансова підтримка професорсько-викладацького складу, зокрема підтримка професорів-пенсіонерів, знаходження можливості відшкодування коштів викладачам за публікації статей у виданнях, внесених до наукометричної бази «Scopus».
 • Покращення умов праці та відпочинку науково-педагогічного та обслуговуючого персоналу, студентів.
 • Створення атмосфери «центризму» викладача і студента в університеті.
 • Подолання корупції, хабарництва, непрозорих механізмів оцінювання знань студентів.

Дивитися програму детальніше

Левчук Тереза Петрівна, доктор філологічних наук, доцент

Тереза Левчук хоче, аби Учена рада і Конференція трудового колективу мають стати не номінальними, а реальними учасниками процесу управління університетом. Тому пропонує, аби головою Вченої ради був не ректор, а обрана Радою незалежна особа.

Також вона запевнила, що найкращих працівників потрібно заохочувати матеріально за чіткими, колегіально узгодженими критеріями.

Університет має стати менеджером, який популяризує в Україні і світі здобутки кожного викладача, просуває у світовий простір наукові видання.

Також Тереза Левчук планує покращувати якість освіти і розвивати культуру в найширшому сенсі того слова.  Університет повинен підтримувати мистецькі події, які відбуваються в місті, бути їх активним учасником. Варто втілити давню мрію – створити театр Лесі Українки, на сцені якого можна було б апробувати найкращі постановки її творів.

Бюджет має стати відкритою інформацією, усі господарські рішення – максимально прозорими.

Також, на її думку, мають бути належні умови для роботи, навчання, творчої реалізації, спорту, відпочинку.

Дивитися програму детальніше 

 

Цьось Анатолій Васильович, доктор наук з фізичного виховання, професор

Анатолій Цьось переконаний, що університет має потенціал, аби стати закладом вищої освіти світового рівня. Для цього потрібно виконати два головні завдання: 1) створити стимули та умови для ефективної праці викладачів і навчання студентів;  2) реалізувати всі надані МОН можливості для здобуття і закріплення автономії університету.

Кандидат також хоче повернути вишу стару назву – Волинський національний університет. Крім того, у планах – створення університетського видавництва, яке було б спроможне надавати якісні редакційні та поліграфічні послуги.

Анатолій Цьось планує відкрити «Цифрову бібліотеку», створити медичний факультет, відкрити військову кафедру.

Щодо культури, то кандидат хоче видати повну збірку творів Лесі Українки, залучити до розвитку закладу вищої освіти діаспору і зарубіжні та українські культурні фонди.

Також він планує налагодити пільгове надання послуг для оздоровлення студентів, співробітників та членів їхніх родин на базі практик табору «Гарт».

За програмою кандидата, студенти мають стати центром і рушієм розвитку громади Волині. Тому він планує розширити мережу спонсорів і меценатів для започаткування стипендій студентам за високі досягнення; удосконалити систему рейтингового оцінювання освітніх, наукових та інноваційних досягнень науково-педагогічних працівників університету; систематично матеріально заохочувати його працівників відповідно до здобутків у їхній діяльності. А також – створити комфортні внутрішньоаудиторні температурні умови для проведення занять.

Навчальні плани Анатолій Цьось хоче привести до європейських стандартів, створити електронну інформаційну платформу, здійснювати при факультетах координацію працевлаштування студентів за фахом; Започаткувати програму «Запрошений професор».

Наукові дослідження, на його думку, треба розвивати і заохочувати. Зокрема, забезпечити умови для проведення прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання проблем регіону (туристична привабливість Луцька, проблеми екології та обміління озера Світязь тощо), започаткувати на території університетського кампусу проведення щорічного Фестивалю ідей, розробити та реалізувати план включення наукових періодичних видань Університету до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science.

Також у планах – забезпечити закордонне стажування не менше 30 % студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра та магістра.

Щодо фінансів, кандидат планує:

 • забезпечити належне технічне оснащення аудиторій закладу вищої освіти;
 • установити конкурентоспроможну та обґрунтовану оплату за навчання студентів;
 • здійснити ремонт і переобладнати навчальні приміщення;
 • провести реконструкцію та переоснащення гуртожитків № 2 та № 3.
 • оснастити всі приміщення Університету сучасною пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння
 • забезпечити можливості для роботи в мережі Wi-Fi у всіх корпусах і гуртожитках університету

Дивитися програму детальніше 

Анатолій Шваб, доктор історичних наук, доцент

Анатолій Шваб планує змінити змінити управлінську модель університету і розширити автономію факультетів. Зокрема, запровадити систему електронного урядування, розширити управлінські повноваження деканатів, залучати студентів до управління тощо.

Також у планах – змінити систему фінансування вишу. Зокрема, надання факультетам фінансової автономії, фінансувати збалансовано усі напрямки діяльності, створення університетського фонду підтримки факультетів та спеціальностей, запровадження гнучкою системи фінансовою мотивації викладацької та наукової діяльності.

Серед цілей – покращення якості освіти: запровадження інновацій в освітній процес, створення сучасних навчальних і наукових лабораторій, модернізація бібліотеки тощо.

Крім того, Анатолій Шваб планує розвивати кадровий потенціал: відмовитися від економії коштів на фонді заробітної плати викладачів, запровадити системи доплат і рейтингового ранжування, підвищити заробітну плату навчально-допоміжному персоналу тощо.

Також кандидат планує створити позитивний імідж вишу. На його думку, ректор має відповідати за стан справ в університеті. У планах – забезпечення доступного і якісного відпочинку на базі практик «Гарт», фінансової допомоги викладачам і студентам у разі потреби, надання для студентів і працівників вишу можливостей отримання знижок в установах і закладах міста, а також пільгового кредитування.

Дивитися програму детальніше 

Віктор Михайлович Шостак, кандидат історичних наук, доцент

Віктор Шостак планує вдосконалити нормативно-правову базу щодо державного замовлення, вступної кампанії. Зокрема, кількість державних місць на підготовку фахівців з вищою освітою визначати, відповідно норми і пропорційно до кількості населення кожної області України. Потім пропорційно розподіляти серед вищих навчальних закладів державної форми власності, які розташовані на території області, далі – між спеціальностями. Якщо певна кількість державних місць буде не заповнена, керівництву вищого навчального закладу дозволити перекидати їх на суміжні спеціальності цього університету.

У рейтинг викладачів кандидат пропонує враховувати участь в профорієнтаційній роботі, розробити систему пільг і надбавок до зарплати професорам, доцентам і викладачам, які забезпечують найбільш ефективні наукові дослідження в університеті. 

Також Віктор Шостак планує ініціювати через Вчену Раду університету і на рівні МОН рішення про викладання фундаментальних гуманітарних та соціально-економічних дисциплін при підготовці фахівців всіх спеціальностей. Одночасно створити умови для індивідуальної свободи , мобільності студента і викладача при виборі професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Серед цілей – створення можливості для дистанційного навчання і для вивчення окремих дисциплін студентами та всіма охочими через приєднання до груп навчання денної і заочної форми; підтримання реалізації ідеї щодо створення власної вітчизняної науковометричної бази і недопущення монополізації права публікувати наукові праці окремими зарубіжними видавництвами і організаціями.

Кафедри і окремих викладачів кандидат пропонує преміювати за найбільш ефективні зусилля, а також дозволити кожному викладачу хоча б раз на семестр поїхати на наукову конференцію за фінансової підтримки університету.  А викладачам, які виховують двоє і більше дітей, раз на рік надавати матеріальну допомогу у розмірі одного посадового окладу відразу після їхнього звернення.

На третьому поверсі головного корпусу університету кандидат пропонує створити музейно-медійний центр історії розвитку та науково-навчальних досягнень Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. А з представниками бізнесу і влади – розвивати тісну взаємодію.

Також Віктор Шостак планує відремонтувати корпуси, гуртожитки, оптимізувати оплату за житло для студентів, сприяти морально-патріотичному вихованню молоді тощо.

Дивитися програму детальніше 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ БІОГРАФІЇ: 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Надрукувати
мітки:
коментарів
31 липня 2020
28 липня 2020
16:28
27 липня 2020
06 липня 2020
01 липня 2020
24 червня 2020
15:52
16 червня 2020
15 червня 2020
10 червня 2020
05 червня 2020
04 червня 2020
03 червня 2020
31 травня 2020