Поділитись:

Нова голова Волиньради розподілила обов'язки

Субота, 24 серпня 2019, 10:30

Розподілили обов'язки між головою, першим заступником та заступником голови Волинської обласної ради.

Про це йдеться у розпорядженні очільниці Волиньради Ірини Вахович

Голова Волиньради (Ірина Вахович)

 1. Скликає сесії ради, веде засідання ради.
 2. Забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.
 3. Вносить раді пропозиції щодо утворення, обрання постійних та інших комісій ради, зміни їх складу, обрання голів.
 4. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення щодо вивчення питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їхніх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій.
 5. Організовує роботу президії ради.
 6. Вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури, чисельності виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату.
 7. Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.
 8. Здійснює керівництво виконавчим апаратом обласної ради, є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.
 9. Підписує рішення ради, протоколи сесій ради.
 10. Представляє обласну раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах, відповідно до чинного законодавства.
 11. За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів.
 12. Звітує перед радою про свою діяльність.
 13. Веде особистий прийом громадян.
 14. Координує роботу із розгляду проєктів обласного бюджету та відповідних змін до нього, цільових програм, заслуховування звітів про їх виконання.
 15. Здійснює повноваження щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області відповідно до рішення обласної ради від 11.06.2004 №11/20 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», зі змінами та доповненнями.
 16. Контролює ефективність діяльності, використання і збереження майна об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 17. Координує питання здійснення депутатами своїх повноважень, дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю за корупцією.
 18. Забезпечує взаємодію з правоохоронними, контролюючими органами.
 19. Представляє обласну раду під час реалізації проєктів транскордонного співробітництва.
 20. Бере участь у роботі колегії обласної державної адміністрації.
 21. Вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України та/або доручені йому радою.
 22. Спрямовує, координує і контролює роботу структурних підрозділів виконавчого апарату ради, зокрема:
 • відділу з питань організаційного забезпечення діяльності ради;
 • відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності;
 • відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради;
 • відділу з питань кадрового забезпечення діяльності ради;
 • відділу фінансово-господарського забезпечення діяльності ради;
 • загального відділу;
 • відділу прес-служби;
 • відділу комп’ютерних систем та програмного забезпечення;
 • відділу аудиту, економічної діяльності та бюджету;
 • відділу з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери.

Структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради підпорядковуються також першому заступнику, заступнику голови обласної ради, заступнику керівника виконавчого апарату – керуючому справами.

Перший заступник голови Волиньради (Юрій Поліщук)

 1. Здійснює повноваження голови обласної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.
 2. Підписує заяви, листи, звернення, клопотання, інші документи з питань, що належать до компетенції обласної ради та діяльності виконавчого апарату ради.
 3. Погоджує проєкти рішень обласної ради, розпорядження голови обласної ради.
 4. Організовує дотримання вимог Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів України, рішень обласної ради в межах її повноважень та з питань, визначених йому розподілом обов’язків за напрямами функціональної діяльності.
 5. Відповідно до розподілу повноважень координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення щодо вивчення питань, що належать до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб.
 6. Відповідає за роботу комісії з питань розгляду матеріалів про визначення статусу ветеранів ОУН-УПА та головує на їх засіданнях.
 7. Координує роботу із затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку області, інших цільових програм, заслуховування звітів про їх виконання.
 8. Забезпечує роботу із розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації, веде особистий прийом громадян.
 9. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проєктів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки.
 10. Розглядає питання благоустрою населених пунктів області, планування територій, архітектури і будівництва, транспорту і зв’язку, енергозабезпечення та впровадження інноваційних технологій.
 11. Сприяє поліпшенню інвестиційного клімату, залученню інвестицій та створенню робочих місць  на території області.
 12. Забезпечує розгляд питань розвитку науки, освіти, культури, міжрелігійних відносин, свободи слова та виконання прийнятих цільових програм.
 13. Відповідає за вирішення питань організації охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури.
 14. Сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок.
 15. Забезпечує розгляд питань розвитку фізичної культури і спорту, туризму, сім’ї та молоді та виконання прийнятих цільових програм.
 16. Розглядає питання здійснення закладами освіти, культури, фізичної культури і спорту, туризму, сім’ї та молоді статутної діяльності, сприяє їх розвитку та надає відповідну допомогу.
 17. Бере участь у підготовці та проведенні загальнодержавних свят.
 18. Веде питання зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції, за дорученням голови ради представляє обласну раду під час реалізації проєктів транскордонного співробітництва.
 19. Організовує розробку проєктів планів роботи обласної ради.
 20. Вносить пропозиції щодо заслуховування звітів голови, заступників голови, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення місцевими державними адміністраціями делегованих їм радою повноважень.
 21. Вносить на розгляд голови ради пропозиції з питань, що належать до відання ради.
 22. За дорученням голови обласної ради вирішує інші питання діяльності ради.

Заступник голови Волиньради (Роман Карпюк)

 1. Здійснює повноваження голови обласної ради за відсутності голови ради та першого заступника голови ради на підставі розпорядження голови ради або в разі неможливості виконання ними своїх обов’язків з інших причин, а також здійснює повноваження першого заступника голови обласної ради у разі його відсутності.
 2. Організовує дотримання вимог Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів України, рішень обласної ради в межах її повноважень та з питань, визначених йому розподілом обов’язків за напрямами функціональної діяльності.
 3. Відповідно до розподілу повноважень координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення щодо вивчення питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб.
 4. Координує роботу із розгляду проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області, інших цільових програм.
 5. Забезпечує взаємодію з політичними партіями, громадськими організаціями, органами самоорганізації населення.
 6. Організовує вирішення питань екологічного характеру, використання природних ресурсів, об’єктів природно-заповідного фонду, користування надрами, організації територій, що підлягають особливій охороні, віднесення лісів до категорій захисності.
 7. Забезпечує здійснення заходів боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, виявлення причин та умов, що їх спричинили.
 8. Забезпечує розгляд питань розвитку охорони здоров’я та виконання прийнятих цільових програм.
 9. Забезпечує вирішення питань в сфері соціального захисту населення, охорони материнства і дитинства, зайнятості населення та виконання прийнятих цільових програм.
 10. Розглядає питання здійснення закладами охорони здоров’я, соціального захисту населення статутної діяльності, сприяє їх розвитку та надає відповідну допомогу.
 11. Забезпечує взаємодію обласної ради з органами виконавчої влади з питань сільського господарства, регулювання земельних відносин. Координує роботу щодо підтримки підприємств агропромислового сектору економіки, вносить відповідні пропозиції з цих питань.
 12. Відає питаннями адміністративно-територіального устрою області, вносить пропозиції щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, підтримує зв’язок із ними. Організовує вивчення та узагальнення досвіду роботи з питань місцевого самоврядування.
 13. Організовує розробку проєктів планів роботи обласної ради.
 14. Забезпечує роботу із розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян.
 15. Бере участь у підготовці та проведенні загальнодержавних свят.
 16. Вносить на розгляд голови ради пропозиції з питань, що належать до відання ради.
 17. За дорученням голови обласної ради вирішує інші питання діяльності ради.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 

Надрукувати
мітки:
коментарів
07 липня 2020
05 липня 2020
17 квітня 2020
28 лютого 2020
12 лютого 2020
31 січня 2020
30 січня 2020
27 грудня 2019
17 грудня 2019