Поділитись:

Повз Богослов'я і воєнні науки: куди вступають українці

Неділя, 28 липня 2019, 18:20

Інформаційна система «Вступ.ОСВІТА.UA» склала рейтинг спеціальностей за кількістю поданих абітурієнтами заяв на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання.

Найбільша кількість абітурієнтів подали заяви на спеціальності галузі «Управління та адміністрування» (135 090 заяв), «Інформаційні технології» (115 228) та «Гуманітарні науки» (88 103).

На спеціальність галузі «Освіта та педагогіка» вже подано більше 75 тисяч заяв, на спеціальність «Соціальні та поведінкові науки» майже 72 тисячі заяв.

Найменше заяв подано на спеціальності галузей знань «Біологія» (4770) та «Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону» (756 заяв) та «Богослов'я» (220 заяв).

Галузь знань Спеціальність Заяв по спеціальності Всього заяв по галузі
1 Управління та адміністрування Менеджмент 54766 135090
Маркетинг 24041
Фінанси, банківська справа та страхування 23493
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 18603
Облік і оподаткування 14187
2 Інформаційні технології Комп'ютерні науки 40356 115228
Інженерія програмного забезпечення 27898
Комп’ютерна інженерія 16990
Кібербезпека 16707
Інформаційні системи та технології 8392
Системний аналіз 4885
3 Гуманітарні науки Філологія 67957 88103
Історія та археологія 11966
Культурологія 5615
Філософія 2419
Релігієзнавство 146
4 Освіта/Педагогіка Середня освіта 39517 75124
Дошкільна освіта 10758
Фізична культура і спорт 8285
Початкова освіта 7109
Спеціальна освіта 6575
Професійна освіта 2528
Освітні, педагогічні науки 352
5 Соціальні та поведінкові науки Економіка 30142 71882
Психологія 29207
Політологія 7807
Соціологія 4726
6 Право Право 69307 69307
7 Охорона здоров’я Медицина 25165 62193
Фармація, промислова фармація 13644
Стоматологія 8707
Фізична терапія, ерготерапія 7704
Педіатрія 2541
Технології медичної діагностики та лікування 1630
Медична психологія 1361
Медсестринство 1339
Громадське здоров`я 102
8 Сфера обслуговування Туризм 26485 47413
Готельно-ресторанна справа 20928
9 Міжнародні відносини Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 21063 43193
Міжнародні економічні відносини 14458
Міжнародне право 7672
10 Журналістика Журналістика 32100 32100
11 Культура і мистецтво Дизайн 6859 22905
Менеджмент соціокультурної діяльності 2815
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 2730
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 2389
Сценічне мистецтво 2057
Музичне мистецтво 1907
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1783
Хореографія 1609
Музеєзнавство, пам’яткознавство 756
12 Природничі науки Екологія 9338 17034
Хімія 2039
Географія 1910
Прикладна фізика та наноматеріали 1546
Науки про Землю 1208
Фізика та астрономія 993
13 Архітектура та будівництво Геодезія та землеустрій 5623 13416
Будівництво та цивільна інженерія 5243
Архітектура та містобудування 2073
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 477
14 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 12986 12986
15 Аграрні науки та продовольство Агрономія 4914 12830
Агроінженерія 2323
Лісове господарство 1501
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 1490
Садово-паркове господарство 753
Захист і карантин рослин 679
Водні біоресурси та аквакультура 655
Садівництво та виноградарство 515
16 Хімічна та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 7201 12636
Хімічні технології та інженерія 3257
Біомедична інженерія 2178
17 Виробництво та технології Харчові технології 6881 11995
Видавництво та поліграфія 1605
Нафтогазова інженерія та технології 1085
Технології захисту навколишнього середовища 881
Гірництво 728
Технології легкої промисловості 448
Деревообробні та меблеві технології 367
18 Транспорт Транспортні технології 3891 11973
Річковий та морський транспорт 3856
Автомобільний транспорт 2742
Авіаційний транспорт 988
Залізничний транспорт 496
19 Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 8087 10416
Мікро- та наносистемна техніка 1252
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1077
20 Соціальна робота Соціальна робота 6813 9200
Соціальне забезпечення 2387
21 Механічна інженерія Галузеве машинобудування 3681 9048
Прикладна механіка 3064
Авіаційна та ракетно-космічна техніка 960
Матеріалознавство 657
Металургія 491
Суднобудування 195
22 Електрична інженерія Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 6261 8251
Теплоенергетика 1027
Енергетичне машинобудування 588
Атомна енергетика 330
Гідроенергетика 45
23 Цивільна безпека Правоохоронна діяльність 4860 6687
Цивільна безпека 1107
Пожежна безпека 720
24 Математика та статистика Прикладна математика 4557 6348
Математика 1439
Статистика 352
25 Електроніка та телекомунікації Телекомунікації та радіотехніка 4277 6173
Електроніка 1418
Авіоніка 478
26 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина 4280 5063
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 783
27 Біологія Біологія 4770 4770
28 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Національна безпека 653 756
Державна безпека 94
Озброєння та військова техніка 9
29 Богослов’я Богослов’я 220 220

Довідково:

Рейтингова таблиця складена на підставі даних Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» отриманих з Єдиної державної електронної бази з питань освіти 25 липня 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 

Надрукувати
мітки:
коментарів
10 липня 2020
29 червня 2020
15 травня 2020
24 січня 2020
03 січня 2020
08 грудня 2019
04 грудня 2019
28 листопада 2019
19 листопада 2019
18 листопада 2019
13 листопада 2019
11 листопада 2019
06 листопада 2019
03 квітня 2019