Поділитись:

Що хочуть змінити в українському правописі

Середа, 22 серпня 2018, 10:00

Міністерство освіти і науки запропонувало для громадського обговорення новий проект Українського правопису.

Громадськість зустріла такий крок хвилею обурення. Деякі ж мовознавці радять не поспішати із критикою, мовляв, у новому проекті є багато спрощень. Як доведеться писати і говорити, якщо нову редакцію правопису таки ухвалять, дивіться далі.

"И" на початку слова і "свящеННик"

У новому правописі допустима буква "и" в питомо українських словах перед "н" та "р", тобто можна буде говорити й індик, й индик , ірод й ирод.

Так само "и" писатимуть на початку вигуків: "ич!", часток ("ич який хитрий"), дієслів ("икати", "икнути" тощо) та похідних від них іменників: "икавка".

Також "и" утвердили в словах, які прийшли з інших мов, до прикладу, Кім Чен Ин.

Серед прикладів уживання "г" на місці "h" з'явилося два нових слова: "госпіс" (за чинною нормою - "хоспіс") і "гостел".

З'являється апостроф для передавання вимови усіченого слова в розмовному й поетичному мовленні: "до'дної (до одної) ями"; "мо'" (може).

Є деякі зміни у чергуванні "у/в" та "і/й". Зокрема на початку речення перед приголосним можна вживати й "в". Також "в" будемо писати після слова на голосний перед "в": Гості ввійшли до зали. А в поезії більше не вживатиметься слово "Вкраїна".

З'явився новий виняток щодо спрощення: "дев'яностники". А слово "священник" писатиметься із двома "н".

Попгурт, мініодяг, ексчемпіон. Які ще слова писатимемо разом?

Компонент "медіа" пропонують писати зі словами разом: медіалінгвістика, медіастилістика.

Слова з іншомовними компонентами "арт-", "боди-", "боді-" (перед голосним), "веб-", "економ-", "кібер-", "пан-", "поп-", "прес-", "фолк-" ("фольк-") пишемо разом, а не через дефіс: артринок, бодибілдинг, бодіарт, вебсторінка, економклас, кібермашина, панамериканський, попмузика, попгурт, пресконференція, фолкгурт, фолькмузика. Якщо ж ці компоненти приєднані до власної назви, то тоді треба писати через дефіс: псевдо-Фауст.

Так само разом писатимемо компоненти "максі-", "міді-", "міні-", а також "бліц-", "екстра-" й "топ-" відтепер пишемо разом, адже їх віднесено до розряду тих, що визначають кількісний (дуже високий або низький) вияв чогось. Наприклад: максіодяг, мідіодяг, мінікомп'ютер, екстраклас, топменеджер, бліцновини, бліцопитування.

Слова з "контр-", "віце-", "екс-", "лейб-", "обер-", "штабс-", "унтер-" пропоновано писати разом: контрудар, віцепрем'єр, ексчемпіон, лейбгвардієць, обермайстер, штабскапітан, унтерофіцер, але за традицією: контр-адмірал, а також генерал-капітан, генерал-лейтенант, генерал-майор, прем'єр-мінíстр. З власними назвами компоненти писатимемо через дефіс: екс-Югославія.

Є правило написання й для нових слів, які ввійшли у вжиток: "айті-галузь", "е-декларування".

"Людинодень" і "тоннокілометр" запропонували писати разом (зараз пишемо через дефіс). Однак іменники, що означають одиниці вимірювання чого-небудь, пишемо через дефіс: кіловат-година, мегават-година.

Невідмінюваний числівник "пів" пропонують писати з іменниками в родовому відмінку окремо, тобто пів аркуша, пів години, пів відра, пів яблука, пів ящика, пів Європи, пів Києва, пів України. Разом "пів" писатиметься тільки тоді, коли не виражатиме значення половини і наступна частина слова буде у називному відмінку: піваркуш, південь, півзахист, півколо.

Встановили правило для написання нових слів: бізнес-план, бізнес-проект, допінг-контроль, інтернет-видання, інтернет-послуга, компакт-диск, піар-акція, піар-кампанія, фан-клуб, фітнес-клуб, суші-бар, караоке-бар.

Складні іменники з першими компонентами "власне-", "невласне-", що надають їм значення справжності / несправжності, ідентичності / неідентичності пропонують писати через дефіс: власне-зв'язки, невласне-зв'язки, власне-іменники.

Кока-кола стала загальною назвою

У деяких власних назвах службові слова пропонують писати з великої букви відповідно до традиційного написання: Ван Гог, Шарль Де Косте́р, Д'Аламбе́р, Ель Гре́ко, Ле Тельє́, Етьє́н Ла Боесі́.

Додана примітка про те, що назви продуктових товарів, сортів вин, мінеральних вод та інших напоїв, які стали загальними, пишуться з малої букви: купили любительську ковбасу і кока-колу.

Також є таке нововведення: назви технічних виробів (машин, приладів тощо), крім назв, що збігаються з власними назвами, беруться в лапки і пишуться з малої букви: "запоро́жець", "фольксва́ген" (автомобілі), "бо́їнг" (літак), "панасо́нік" (магнітофон); але: "Те́сла", "Та́врія" (від власних назв). Винятки: "жигулі́", "мерседе́с".

У проекті пропонують назви сортів рослин брати в лапки і писати з малої букви у неспеціальних текстах: пшени́ця "золотоколо́са", груша "парижа́нка", троя́нда "гло́рія дей", мали́на "гера́кл" (раніше такі назви можна було вживати без лапок).

Список слів, які можуть писатися з великої букви в контекстах, де їм надається особливий зміст, укріпився кількома новими словами: Вітчи́зна, Честь, Люди́на, Ма́ти (дотепер була тільки Батьківщина).

Сидіти у фейсбукові і чекати осени

Іменник хабар при відмінюванні може набувати закінчень м'якої групи в однині (хабаря́, хабарю́, хабаре́м, (на) хабарі́) і множині (хабаря́м, хабаря́ми, (на) хабаря́х), але у складних словах із "хаба́р" сполучним голосним є лише "о": хабарода́вець, хабарооде́ржувач. Зараз цей іменник має закінчення твердої групи: хабара.

У прізвищах, що мають кінцівку "-ин", "-ін", "-їн", у давальному відмінку хочуть запровадити паралельні закінчення "-у" та "-ові": Василишину - Василишинові, Путіну – Путінові (до цього нормативними були тільки "-у"). Таку ж форму матиме й слово "озеро": озеру - озерові.

Із прийменником "по" в місцевому відмінку однини іменники на позначення часу зможуть мати не тільки закінчення "-і" / "-ї", як це було раніше, а ще й "-у" / "-ю": по ве́чорі і по ве́чору, по дося́гненні і по дося́гненню, по заве́ршенні і по заве́ршенню, по закі́нченні і по закі́нченню, по зді́йсненні і по зді́йсненню.

А ще в новому правописі зазначено, що можна сидіти у фе́йсбуці, фе́йсбукові та фе́йсбуку.

Також у правописі забрали форму "татів". Буде правильно говорити тільки "тат". Зі слова гОстЯми зник подвійний наголос: буде тільки гОстями.

У художніх текстах іменники на "-ть" після приголосного, а також слова "кров", "любо́в", "о́сінь", "сіль", "Русь", "Білору́сь" у родовому відмінку можуть набувати закінчення "-и": гі́дности, незале́жности, ра́дости, сме́рти, че́сти, хоро́брости; кро́ви, любо́ви, о́сени, со́ли, Ру́си́, Білору́си.

Теж саме правило стосується і іменників, у яких при відмінюванні з'являється суфікс "-ен-": і́мени, пле́мени тощо.

Слово "кросівки" у новому правописі зарахують винятково до множини.

Короткі форми прикметників, як-от "варт", "ви́нен", "го́ден", "зго́ден", "гото́в", "жив", "здоро́в", "зе́лен", "ла́ден", "пе́вен", "по́вен", "пови́нен", "прав", "рад", "я́сен" можна буде вживати тільки в художньому чи публіцистичному стилях.

А спосіб ступенювання прикметників за допомогою слів "більш", "менш" і "найбільш", "найменш" визнали рідше вживаним. Тобто правильніше буде говорити "глибший" та рідше "більш глибокий".

Буква "ґ", ефір з етером і Схі́дно-Кита́йське мо́ре

У передачі звука [g] у прізвищах та іменах людей проект правопису визнає правомірність використання як букви г, так і букви ґ: Ва́ско да Га́ма, Вергі́лій, Га́бсбург, Гарсі́я, Ге́гель, Гео́рг, Ге́те, Грегуа́р, Гонга́дзе, Гулліве́р, але можна й Ва́ско да Ґа́ма, Верґі́лій, Га́бсбурґ, Ґарсі́я, Ге́ґель, Ґео́рґ, Ґе́те, Ґреґуа́р, Ґонґа́дзе, Ґулліве́р.

Так само в узвичаєних в українській мові запозиченнях із грецької мови з th проект правопису допускає орфографічну варіантність із літерами ф і т: ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Федо́сь і Тодо́сь, Феса́лія і Теса́лія та ін.

Також у новому правописі доповнено список невідмінюваних іменників.

Проект правопису встановлює правило щодо написання через дефіс географічних назв з компонентами Півні́чно-, Півде́нно-, Схі́дно-, За́хідно-, Центра́льно-.

У назвах, що починаються зі слів Півні́чно-, Півде́нно-, Схі́дно-, За́хідно-, Центра́льно-, з великої букви і з дефісом пишуться обидва компоненти першого складного слова: Схі́дно-Кита́йське мо́ре, За́хідно-Казахста́нська о́бласть, Півдéнно-Зáхідна залізнúця. Зараз ми пишемо Східноказахста́нська о́бласть, Східнокита́йське мо́ре.

На основі аналізу філолога Андрія Бондаря

Надрукувати
мітки:
коментарів