Поділитись:

Все про конкурсний бал при вступі до магістратури

Субота, 06 липня 2024, 06:13
Все про конкурсний бал при вступі до магістратури

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, яка розраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками при вступі до магістратури. 

На основі конкурсних балів здійснюється відбір вступників на конкурсні пропозиції у закладах вищої освіти.

Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображаються на сайті Інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA.

Формула розрахунку конкурсного бала

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра буде використана формула:

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3, де:

  • П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
  • П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
  • П3 – оцінка ЄФВВ (ЄДКІ) або оцінка фахового іспиту в передбачених цим Порядком випадках.

При цьому оцінка ЄДКІ за шкалою 200 – 400 перераховується в оцінку П3 за шкалою 100–200 шляхом множення балу ЄДКІ на:

  • 0,5 для спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації»;
  • 0,625 для спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 275 «Транспортні технології (за видами)».

Якщо після множення оцінка П3 перевищує 200, вона встановлюється такою, що дорівнює 200.

Оцінка співбесіди з іноземної мови замість обох компонентів ЄВІ враховується в конкурсному балі з коефіцієнтом 0,4.

Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсного бала для цієї категорії вступників.

В інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому.

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності прав вступників.

Мінімальний бал за вступні випробування

Заклад вищої освіти у правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

Оцінювання мотиваційних листів

Критерії оцінювання мотиваційних листів затверджуються головами приймальних комісій закладів освіти та обовʼязково оприлюднюються на вебсайті закладу освіти не пізніше 1 червня 2024 року.

У випадку проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних листів заклад вищої освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції.

Перехресний вступ

Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження вступних випробувань.

Заклад вищої освіти у власних правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей знань.

Види іспитів

У 2024 році вступ на навчання для здобуття ступеня магістра може відбуватися на підставі єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, фахових іспитів у закладах вищої освіти, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів. Перелік іспитів і фахових випробувань для вступу в магістратуру у 2024 році за окремими спеціальностями дивіться за посиланням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Надрукувати
мітки:
коментарів